Reisegarantifondet

 

LOWCOSTHOLIDAYS (LOWCOSTTRAVELGROUP) er konkurs (oppbud 15. juli 2016)

 

Selskapet ble slettet som medlem i Reisegarantifondet i 2014 etter å ha registrert sin virksomhet på Mallorca og tilknyttet den lokale reisegarantiordning der. Reisegarantifondet dekker bare krav overfor arrangører som er medlem i Reisegarantifondet jf pakkereiselovens § 11-3 tredje ledd og vil derfor ikke kunne refundere de reisendes tap.  

 

På selskapets hjemmeside www.lowcosttravelgroup.com finnes det en redegjørelse for hvordan kunder som lider et tap som følge av konkursen skal gå frem får å få pengene tilbake. Vi gjengir hovedpunktene nedenfor på norsk da vi har erfart at en del av de reisende som er rammet av konkursen ikke forstår det som er skrevet på engelsk: 

 

       Kunder som har kjøpt fly pluss hotell og har påbegynt sin reise

Dersom du allerede har påbegynt ferien og har en returbillett med fly, kan denne benyttes som planlagt (sjekk for sikkerhets skyld med flyselskapets hjemmeside).  

 

Du kan imidlertid bli bedt om å betale for hotellet og andre tjenester som er inkludert i pakken på ny, fordi Lowcostholidays ikke har betalt til sine underleverandører. Dersom hele eller deler av pakkereisen ikke er betalt fra Lowcost, kan ditt tap (begrenset til det du selv har betalt for tjenester som ikke blir levert) kreves refundert på 4 måter: 

 

 1. Du kan melde ditt krav til kortutsteder (som oftest din bankforbindelse) dersom du har betalt med kredittkort (eller «visadelen- den lange tallremsen» på et bankkort) jf Finansavtaleloven § 54b, les mer om dette på Forbrukerrådets hjemmeside http://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/kjop-pa-kreditt/ . Dette er trolig den mest praktiske og hurtigste måten å få refundert sitt tap på.

 2. Du kan melde ditt krav til den spanske reisegarantiordningen på Mallorca www.caib.es. Dette er praktisk for de som har betalt med vanlig bankoverførsel (nettbank).

 3. Reiseforsikring – vi kjenner ikke til at norske forsikringsselskaper dekker konkurs hos reisearrangører i sin reiseforsikring, dette alternativet er derfor neppe aktuelt for de norske kundene.

 4. Kravet kan som siste mulighet meldes til bostyrer lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk . Erfaringsmessig vil det være lite å hente for den reisende i konkursboet.

   

  Kunder som har kjøpt fly pluss hotell og ikke har påbegynt reisen

  Det kan være at du allerede har en gyldig flybillett, sjekk med flyselskapets hjemmeside. Hotellbestillingen må gjøres på ny og betales på ny dersom du ønsker å reise og bo på samme hotell. Ditt tap (begrenset til det du har betalt for tjenester som ikke blir levert) kreves refundert på 4 måter: 

 

 1. Du kan melde ditt krav til kortutsteder (som oftest din bankforbindelse) dersom du har betalt med kredittkort (eller «visadelen – den lange tallremsen» på et bankkort) jf Finansavtaleloven § 54b, les mer om dette på Forbrukerrådets hjemmeside http://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/kjop-pa-kreditt/ . Dette er trolig den mest praktiske og hurtigste måten å få refundert sitt tap på.

 2. Du kan melde ditt krav til den spanske reisegarantiordningen på Mallorca www.caib.es. Dette er praktisk for de som har betalt med vanlig bankoverførsel (nettbank).

 3. Reiseforsikring – vi kjenner ikke til at norske forsikringsselskaper dekker konkurs hos reisearrangører i sin reiseforsikring, dette alternativet er derfor neppe aktuelt for de norske kundene.

 4. Kravet kan som siste mulighet meldes til bostyrer lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk . Erfaringsmessig vil det være lite å hente for den reisende i konkursboet.

   

  Kunder som har kjøpt kun overnatting/hotell

  Dersom du allerede bor på hotellet, kan du risikere å bli krevd for betaling på ny dersom Lowcost ikke har betalt for din overnatting til hotellet. Dersom du enda ikke har påbegynt reisen må bestillingen gjøres på ny og betales på ny dersom du ønsker å reise. Uansett, tapet kan du kreve refundert på 3 måter: 

 

 1. Du kan melde ditt krav til kortutsteder (som oftest din bankforbindelse) dersom du har betalt med kredittkort (eller «visadelen – den lange tallremsen» på et bankkort) jf Finansavtaleloven § 54b, les mer om dette på Forbrukerrådets hjemmeside http://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/kjop-pa-kreditt/ .

 2. Reiseforsikring – vi kjenner ikke til at norske forsikringsselskapet dekker konkurs hos reisearrangører i sin reiseforsikring, dette alternativet er derfor neppe aktuelt for de norske kundene.

 3. Kravet kan som siste mulighet meldes til bostyrer lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk . Erfaringsmessig vil det være lite å hente for den reisende i konkursboet.

   

   

  Stavanger, 18. juli 2016

  Signe Eriksen, daglig leder