Reisegarantifondet

Reisegarantifondet anmeldte foretaket og Kjetil Karlsen i 2009 for brudd på pakkereiselovens bestemmelser om garantiplikt. Forholdet er ikke påtalt som følge av at innehaver er bosatt i Italia.

Markedsføring og salg av pakkereiser har fortsatt også etter anmeldelsen. Reisegarantifondet finner det nå nødvendig å advare publikum på nytt. En gruppe på 10 personer fikk nylig kansellert sin forskuddsbetalte reise til Italia som følge av at Kjetil Karlsen ikke hadde betalt sin underleverandør. De reisende har så langt forgjeves forsøkt å få sine penger tilbake fra Karlsen.  

Stavanger, 23. juni 2016

Signe Eriksen, daglig leder