Reisegarantifondet

Følgende arrangører er slettet som medlemmer i Reisegarantifondet som følge av at de ikke har oppfylt kravet i pakkereiselovens § 11 første ledd om å levere  revisorbekreftede tall for pakkereiseomsetningen i høysesong 2016, med den konsekvens at all markedsføring og salg av pakkereiser må opphøre.

Travel International AS (gjeninnmeldt 21.12.17)

Sun Cooperation Ltd.

Medlemskapet vil bli gjenopprettet straks lovpålagt informasjon foreligger.

 

Stavanger, 20. november 2017

Signe Eriksen, daglig leder