Reisegarantifondet

Følgende arrangører av pakkereiser er i dag slettet som medlemmer i Reisegarantifondet som følge av at de ikke har levert egenerklæring for 2017 i samsvar med reisegarantiforskriftens § 11 førate ledd, med den konsekvens at løpende garanti anses som for lav og pakkereisevirksomheten må stanse til forholdet er brakt i orden.

Benny Travel Ltd. (gjeninnmeldt 20.06.17)

Sretan Put AS (gjeninnmeldt 01.09.17)

Viker Turbilservice AS (gjeninnmeldt 10.08.17)

 

Stavanger, 15. juni 2017

Signe Eriksen, daglig leder